Giới thiệu về chúng tôi

  Trung tâm giảng dạy Hoa ngữ thành lập vào tháng 6 năm 2017, kỳ vọng mở rộng việc giảng dạy tiếng trung, thu hút ngày càng nhiều hơn học sinh nước ngoài yêu mến văn hoá Trung Hoa, đến với Đài Loan học tập Hoa ngữ, thông qua giao lưu văn hoá quảng bá Đài Loan, mà tiến tới khích lệ học sinh nước ngoài ở Đài Loan học tập và làm việc , thúc đẩy sự giao lưu văn hoá quốc tế.
  Giáo sư của trung tâm đều có đầy đủ chứng nhận năng lực giảng dạy Hoa Ngữ của Bộ Giáo Dục, Khoá học bao gồm Nghe, Nói , Đọc, Viết...các năng lực giao tiếp cơ bản. Và hướng dẫn học sinh tham gia bài thi kiểm tra năng lực Hoa ngữ(Tocfl), để giúp ích cho việc thăng tiến về sau cũng như trong công việc tương lai.

Môi trường giảng dạy
Các thành viên trong tổ chức

張靜宜 ZHANG JING YI

Chức vụ:
Chủ Nhiệm Trung Tâm Giảng Dạy Hoa Ngữ
Học vị:
Thạc Sĩ Viện Nghiên Cứu Văn Học Trung Quốc Trường Đại Học Đạm Giang ( Tam Kang) 
Kinh nghiệm:
Chủ Nhiệm Trung Tâm Tài Nguyên Giảng Dạy Trường Đại Học Khoa Học Kỹ Thuật Cảnh Văn
Giảng Viên Chính Thức Trung Tâm Giáo Dục Đại Cương Trường Đại Học Khoa Học Kỹ Thuật Cảnh Văn
Giảng Viên Tạm Thời Bộ Giáo Vụ Uyên Bác Trường Đại Học Thực Tiễn ( Shin Chien)
Tổ Trưởng Tổ Quốc Ngữ Ban Biên Tập Công Ty Xuất Bản Di Sản Hoa Tín

郭美玲 GUO MEI LING

Chức Vụ:
Giảng Sư Trung Tâm Giảng Dạy Hoa Ngữ
Học Vị:
Thạc Sĩ Viện Nghiên Cứu Văn Học Trung Quốc Trường Đại Học Văn Hóa Trung Quốc
Kinh Nghiệm:
Chủ Nhiệm Trung Tâm Giáo Dục Đại Cương Trường Đại Học Khoa Học Kỹ Thuật Cảnh Văn
Phó Giáo Sư Khoa Quản Lý Ẩm Thực Trường Đại Học Khoa Học Kỹ Thuật Cảnh Văn

于第 YU DI

Chức Vụ:
Giảng Sư Trung Tâm Giảng Dạy Hoa Ngữ
Học Vị:
Thạc Sĩ Viện Nghiên Cứu Văn Học Trung Quốc Trường Đại Học Phùng Giáp ( Feng Chia)
Kinh Nghiệm:
Giảng Viên Trung Tâm Giáo Dục Đại Cương Trường Đại Học Khoa Học Kỹ Thuật Cảnh Văn
Giảng Viên Trung Tâm Ngôn Ngữ Trường Đại Học Phùng Giáp ( Feng Chia)
Giảng Viên Trung Tâm Cải Tạo Vị Thành Niên Đài Chung

劉燕真 LIU YAN ZHEN

Chức Vụ:
Nhân Viên Trung Tâm Giảng Dạy Hoa Ngữ
Học Vị:
Khoa Văn Học Trung Quốc Trường Đại Học Phụ Nhân ( Fu Jen)
Kinh Nghiệm:
Trợ Lý Dự Án Trung Tâm Giảng Dạy Ngôn Ngữ Trường Đại Học Khoa Học Kỹ Thuật Cảnh Văn
Trợ Lý Dự Án Trung Tâm Tài Nguyên Giảng Dạy Trường Đại Học Khoa Học Kỹ Thuật Cảnh Văn