Thông tin sinh viên
Visa
 • Làm thế nào để xin Visa
  Tài liệu cần thiết:
  • 1. Mẫu đơn xin visa
  • 2. Giấy báo nhập học bản chính( chỉ học sinh lần đầu xin mới cần)
  • 3. 2 ảnh 4x6 (người lần đầu xin cần 2 ảnh)
  • 4. Biên lai nộp tiền học phí
  • 5. Admission Letter & student ID card
  • 6. Passport (Original & photocopy)
  • 7. Giấy khám sức khỏe
  • 8. Chi phí 3000 Đài tệ
Vui lòng nhấn vào liên kết bên dưới và làm theo hướng dẫn để hoàn thành đăng ký Visa cư trú.

Trang web cho sinh viên nước ngoài xin visa
https://www.boca.gov.tw/mp-2.html
TOP
Tài khoản ngân hàng

Bưu chính Zhong Hua

http://www.post.gov.tw

Ngân hàng Đài Loan

http://www.bot.com.tw/

Ngân hàng Lian Bang chi nhánh An keng

https://www.ubot.com.tw/home

TOP
Thông tin học bổng

Quy định có liên quan đến học bổng

http://taiwanscholarship.moe.gov.tw/web/scholarship.aspx

TOP
Xin giúp đỡ trong trường hợp khẩn cấp
TOP